alevi islam logo
alevi islam logo

ALEVİ İSLAM İNANÇ HİZMETLERİ

19. YILINDA DÜNDEN BUGÜNE ALEVİ İSLAM İNANÇ HİZMETLERİ NELER YAPTI

 

*Alevi inanç önderlerini tek çatı altında topladı,

*15 günde bir dedeler toplantısı gerçekleştirerek dedelerin bilinçlenmesini sağlayarak, eğitim çalışmaları başlattı.

*Tüm dedeleri kayıt altına alarak dedelere ait bilgi arşivi kuruldu.

*Cem erkanını düzenleyerek tüm cemevlerinde aynı erkanın yapılması sağlandı.

*Cenaze erkanın yeniden ve Alevi inancına göre düzenleyip Türkçe olarak yapılması sağlandı.

*Bu çalışmalar sonucunda kitapçıklar hazırlandı, Erkanlarımız tek kitapta toplandı.

*Dedelik eğitimi, cenaze hizmetleri eğitimi vererek bu eğitimde başarılı olan kursiyerlere sertifika verildi. Farklı cemevlerinde hizmet vermeleri sağlandı.

*Tüm dünya ve Türkiye’deki dedelerin katılımı ile büyük toplantılar düzenlendi.

*Çok geniş kapsamlı bir çalışma sayesinde kapalı salonlarda 15000-20000 kişilik cemler yapıldı…

*Yurtdışına dedeler göndererek Avrupa da yaşayan Alevi canların inancını doğru öğrenmeleri için çalışmalar yapıldı,

*Alevilik üzerine oynanan oyunlarla mücadele edildi ve devam edilmektedir.

*Televizyon ve radyolarda alevi inancı ile ilgili düzenli programlar yapıldı. Canlara alevi inancını daha kitlesel şekilde anlatmaya çalışıldı.

*Alevilerin bayramlarda kendi ibadethanesi olan cemevlerinde ibadet etmeleri için bayram cemleri düzenlendi.

*Anadolu’nun çeşitli illeri gezildi, Alevi köyleri ve dedeleri tespit edilerek kayıtları gerçekleştirildi. Cemler yapıldı.

*İstanbul başta olmak üzere ev cemleri ve sohbetler gerçekleştirildi.

*Türbe ziyaretleri gerçekleştirildi.

*Anadolu da ve İstanbul da Seyyid Evladı olmayan sahte dedeler tespit edilip deşifre edildi.

*Anayasal haklarımızın verilmesi için yapılan çalışmalara destek verildi.

*Kerbelaya, Mekke’ye cetlerimiz olan Ehlibeyt türbe ve dergahlarına gittik. Turlar düzenledik ve düzenlemeye de devam ediyoruz.

 

                                                                                                                                  

 

MİSYON VE VİZYON

ALEVİ İSLAM İNANÇ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

 

Cem Vakfı’nın öncülüğünde, on yıl boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda oluşturulan ve Alevi İslam inancını benimsemiş 32 milyonu aşkın insanın inanç ve kültür dünyalarına ait sorunlarına çözümler üretmek üzere; kurumlar üstü bir yapılanma anlayışıyla oluşturulan Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı, 27 Aralık 2003, cumartesi günü Yenibosna Kültür ve Cemevi’ndeki merkezinde açıldı.

 

ALEVİ İSLAM İNANÇ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI MİSYONU

 

-Alevi inanç ve değerlerini anlatmak ve yaşatmak,

-İnanç hizmetlerinin sağlıklı yürütebilmesini sağlamak,

-Toplumsal birlik ve beraberliği sağlamak,

-Toplumsal sorunlara çözüm yolları üretmek,

-Toplumu manevi yönden güçlendirmek,

-Geçmişle günümüz arasında köprü kurmak,

-Doğru bilgiye ulaşmak ve ulaştırmak,

-Eğitimli bireyler yetiştirmek,

-İyiyi, güzeli, Doğruyu, hukuku ve adaleti savunmak,

 

ALEVİ İSLAM İNANÇ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI HEDEFLERİ

 

1- Alevi İslam’ın inancı, ibadet şekli, tarihi gelişimi, felsefesi, sosyal ve ahlaki esasları, iletişim ve ibadet konusunda eğitim vererek, toplumu aydınlatıp, ibadethanelerde amacına uygun olarak uygulamaların yapılmasını ve denetlemesini sağlamaktır.

2- Alevi İslam İnancı, Alevi-Bektaşi-Mevlevi-Nusayri ve bu İslami yorumu esas alan diğer inanç gruplarını ifade eder.

3-Yıllardır Alevilik üzerinde oynanan asimilasyon girişimleri ile ciddi anlamda mücadele etmek.

4-Alevi İslam inancını tüm dünyada tanıtmak ve gelişimini sağlamak.

5-Anayasal haklarımızın alınması için mücadele etme. (AİHM kararlarının uygulanması)

Top