alevi islam logo
alevi islam logo
Alevilik ve İbadet

Alevilik ve İbadet

18.04.2024

 

Alevilik Allah Muhammed Ali kutsallığını kalbinde taşıyan Hz imam alinin adaletinden ayrılmayan temelinde insan sevgisi bulunan her dine her mezhebe her inanca saygı duyan ve hoş görü ile bakan dil din ırk renk farkı gözetmeyen eline diline beline sahip ilkelerini şart koşan gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi susuzluklarını gideren insanların yaşadıkları, toplumda kendi istekleri ile kendi kendilerini yargılamalarını sağlayan eşitlikçi katılımcı paylaşımcı düşünceyi savunan bağnaz kurallara bağlı olmayan onu reddeden İslam dinini kendi örf ve adetleriyle yorumlayan aslı doğruluk kemali dostluk cevheri, merhamet görüşü eşitlik hazinesi bilgi meyvesi sevgi hamuru ile yoğrulmuş insanı kâmil erdemli insan yaratmadı öngören korkuyu aşıp sevgi ile tanrıya yönelen enel hak ile insanın özünde tanrıyı gören insanı incitmenin tanrıyı incitmenin anlamını veren yaratan ile yaratılan ikiliğinden varlık birliğine varan edep ve ahlakiliği yaşamın temeline oturtan insanı yücelten hamurunda hem ilahiliğin hem de irfan lığın mayası bulunan kişinin ahlaklı ve karakterli yaşam ilkelerini belirleyen Hz. Muhammed ve imam aliden gelen neslin imametini tevella, teberra ilkesiyle sahiplenen dini biçim ve şekil olarak değil akıl ve iman bütünlüğü ile birleştiren ve tüm bunları kırklar cemi ile yürüten bir inançtır. Kutsal kelam olan kuranı kerim tanrının mesajıdır. Tüm âleme seslenir ve tek muhatap insanı tanır YASİN yani EY İNSAN diyerek insanı muhatap almış bütün isimleri öğrettim derken de insanı hedeflemiştir. Onun için insan yeryüzünün halifesidir insan derken de insanın rengine ırkına bakmadan tümünü kucaklamış bir canlının diğerine üstünlüğünü kabullenmemiştir. İnsan yüceldikçe dinde yücelir insana değer verildikçe dinde değer kazanır. İnsansız bir dünya yaşam olmayacağı gibi insansız bir inançta olamaz yeryüzündeki yetmiş iki millete bir nazar ile bakmak yaratılmışlar arasında bir ayrım yapmamak Aleviliğin olmazsa olmaz ilkelerindendir. İnsan merkezli olduğu için insanda: eline diline beline sahip yüksek ahlaklı olmalıdır. Ben sadece güzel ahlakı tamamlamak üzere yüce yaratan tarafından tarafından sizler tebliğci olarak gönderildim. Diyen Hz. Muhammed gelir eşitsizliğinden cinsiyet ayrımcılığına haksız kazanç sağlayanlara kadar insanın insan üzerindeki hâkimiyetini kaldırmış tüm insanların eşit ve bir olduğunu söylemiş ve tüm yaşamı boyunca bunu ahlaklı yaşamın esası olarak kabul etmiştir. Hz peygamber ben ahlak binasının son tuğlasıyım diye buyurmuş ve bu ahlak binasını sevmemek mümkün müdür. Alevi İslam inancının en temel unsuru temiz ahlaktır. İslamiyet’i ilk kabul edenlerden Hz peygambere en fazla yardımda bulunup kuranı kerimi en iyi şekilde yorumlayan kişi olan Hz. imam ali daha çocukluğunda haksızlığa karşı çıkmış putları parçalayarak inanç ve insan sömürüsüne karşı mücadeleye girmiştir veda hutbesinde yüzlerce güvenilir hadiste belirtildiği gibi Hz. Peygamber ve onun masum ve yüce ev halkı ehlibeyt yani Hz. Muhammed Hz. ali Hz. Fatıma Hz. hasan Hz. Hüseyin  tüm yaşamları kendilerini izleyen Oniki imamlar kırklar gibi insanlığı yücelten tutum ve davranışlarıyla tüm insanlığa örnek olmuş kişilerdir. İnsanda hangi yorumla olgunlaşıp insanı kamil oluyorsa Allah’a kulluk o yorumla  yapmalılıdır. onun özgür seçimidir. Hz Mevlana kulun ibadetine güzellik katan ondan alınan zevktir çekirdeğin ağaç olması için çekirdeğin içli olması gerekir Der. İnsan bedeniyle değil ruhuyla aşkla Allah’a kulluk etmelidir. O canından bir candır onu bulmak onunla bütünleşmek özünde olduğunu bilmektir. Çünkü o öz sendedir. Hak sende tecelli etmiş bütün olan özün parçası sensin.o özden geldin yine o öze döneceksin.                                                                    

Yunusumuzun: yol odur ki doğru vara göz odur ki hakkı göre er odur ki alçakta dura yüceden bakan göz değil

Pirimiz hacı Bektaş’ı veli de :

Araki bulasın diyor

Aranmadan bulunmaz

Bulunmadan bilinmez

Bilinmeden sevilmez

Sevilmeden varılmaz

Varılmadanda o olunmaz

Kendini bulmadan onu bulamazsın

Kendini görmeden onu göremezsin

O zaman ara, kendini ara eksiğini ara hakkı ara güzellikleri ara iyilikleri sevgi ve aşkı arayarak o olacaksın çünkü her şey sende gizlidir hz imam ali kendini bilmeyi yüz yıllar öncesinden yakmıştır

Derman sende fakat senin haberin yok,

Derdin sende fakat sen görmüyorsun

Kendini küçük bir beden sanıyorsun

Oysa ki koskoca âlem dürülmüş içinde senin

Öyle apaçık apaydın bir kitapsınki

Gizli şeyler onun harfleri ile meydana çıkmada dışarıya bir ihtiyacın yok senin gönlünde yazılmış yazılar her şeyde haber verir sana. Din araçtır amaca ulaşmak için araçtır amaç ise bilmek bulmak ve insan olmaktır

‘İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.

Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır’.

                                                                       Yunus emre

Bütün dinlerin amacı insanları kötülükten çekip iyiliğe birliğe kemale yöneltmek ebedi hayatın yanında bir zerre hükmünde kalan şu ömürde iyilik ve gönül huzuruyla yaşamak. İşte Alevilik bu değerlerin bütünüdür.

Bu değerlerle yaşamı yüceler yücesi Allah’ın cümlemize nasip eylemesi niyazı ile gerçeğe hü…

HAFTALIK CEM SOHBETLERİ

Bayram Ariflerindir

Bayram Ariflerindir

BAYRAM ARİFLERİNDİR Farkında Olmalı İnsan… Kendisinin, Hayatın Olayların, Gidişatın Farkında Olmalı. ...

Devam
Kurban Bayramı

Kurban Bayramı

KURBAN BAYRAMI CEM SOHBETİ Hepinize aşk-ı niyaz ediyorum. Bir Kurban Bayramı ceminde yine bir araday ...

Devam
Beyt Beytullah

Beyt Beytullah

BEYT, BEYTULLAH “Kabe, Âzeroğlu İbrahim’in binâsıdır. Gönül ise, Celîl ve Ekber olan Allâh’ın nazarg ...

Devam
EDEP

EDEP

Yeryüzünde tek bir din vardır çünkü bütün dinlerin esası aynıdır. Bütün dinler insanı iyiye doğruya, ...

Devam
ŞAH İSMAİL (HATAYİ)

ŞAH İSMAİL (HATAYİ)

Yedi Ulu’lardan biri olarak kabul görenHatayi ‘nin gerçek adıŞah İsmail’dir.İran‘ınErdebilşehrinde 1 ...

Devam
Anneler Gününün Tarihçesi

Anneler Gününün Tarihçesi

Anneler Günü kendini 1600'lü yıllarda İngilizler ‘in "Mothering Sunday" (Anneler Pazarı) kutlamaları ...

Devam
""
Top