alevi islam logo
alevi islam logo
Ertan AKGÜN

Ertan AKGÜN

Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı 

Yenibosna Cemevi Post Dedesi ve Cenaze Hizmetlisi 

Doğum Yeri: Erzincan 1982

Memleketi: Erzincan

Ocağı: Derviş Cemal 

Medeni durumu: Evli 

Top